Pencemaran Tanah

Pencemaran Tanah

Menurut peraturan perintah RINO.150 tahun 2000 tentang pengendalian kerosakan tanah untuk produksi bio massa.Tanah adalah salah satu komponen bahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri daripada bahan mineral dan organik serta mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidupan lain.Difinisi pencemaran tanah ialah perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna,kesuburan dan hakisan tanah yang di sebabkan oleh bahan buangan sama ada berbentuk air atau pepejal.Bahan pencemaran pula terdiri daripada pencemar organic,fizik dan kimia.Keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami.Pencemaran tanah juga ialah suatu zat bahaya atau beracun yang mencemari permukaan tanah,maka ia dapat menguap dan terkena air hujan lalu memasuki tanah.Pencemaran yang telah memasuki tanah kemudian dikenali sebagai zat kimia beracun.Seperti yang kita ketahui rantai makanan bermula dari tumbuhan kerana manusia,haiwan hidup dari tumbuhan.

Punca-punca pencemaran tanah ialah pembuangan bahan daripada kilang seperti minyak,sisa toksik,sisa-sisa kilang yang di buang di merata-rata tempat.Selain itu puncanya juga ialah pembuangan sampah yang yang berupa,contohnya tong plastik,bekas minuman plastik,beg plastik dan sebagainya .pencemaran tanah melalui cecair pula seperti tinja,deterjan,minyakdan cat,jika meresap kedalam tanah ia akan merosakkan kandungan air dalam tanah.Ia juga boleh membunuh mikroorganisma yang ada dalam tanah.Penggunaan racun serangga berlebihan oleh petani yang tidak mengikut piawaian yang di tetapkan juga boleh mengakibatkan pencemaran tanah ini.Penebangan pokok dan pembalakan yang berterusan oleh individu yang tidak bertanggungjawab boleh mengakibatkan hakisan tanah dan boleh meragut nyawa manusia itu sendiri.Contohnya ialah tanah runtuh di bukit antarabangsa ketika masa dulu yang telah mengorbankan empat nyawa.

Pencemaran tanah akan memberi kesan ke atas aktiviti harian manusia jika hampir kesemua tempat telah dicemari,manusia sudah tidak berpeluang lagi untuk melihat keindahan alam ini.Tanah yang dicemari dengan pelbagai aktiviti manusia tidak sesuai lagi untuk menjalankan aktiviti pertanian kerana bahan kimia akan membunuh tumbuhan yang di tanam itu.Selain itu,pencemaran tanah ini juga boleh menjejaskan kesihatan dengan munculnya pelbagai penyakit yang serius dan akibatnya membawa kepada kematian.

Di samping itu,penukaran tanah dari hutan kepada pertanian telah mengakibatkan berlakunya penebangan hutan yang sangat meluas.Selain daripada telah mengurangkan jumlah asal hutan,biodiversity dan juga hidupan liar.Penebangan hutan juga turut menyumbang kepada hakisan tanah di negara kita.Penerbangan hutan yang berterusan dan kemusnahan hutan di kawasan tadahan hujan dan akan menjejaskan bekalan air dan kualiti sumber air terjejas.Dengan berlakunya pencemaran tanah ini susah untuk kita mencari bekalan air yang bersih suatu hari nanti dan air yang diminum nanti bakal menjejaskan kesihatan manusia.

Pembangunan yang tidak dirancang dengan berkesan seperti pembalakan yang giat dan pembukaan tanah secara berleluasa akan memberi kesan buruk kepada alam sekitar.Pembalakan haram yang berlaku secara berleluasa akan mengakibatkan kesan buruk keatas tanah.Contohnya berlaku hakisan tanah,perubahan iklim,kesan kepada rumah hijau dan boleh berlaku banjir kilat.

Oleh itu,pelbagai langkah perlu di ambil oleh kita semua dan juga pihak berkuasa bagi mengatasi pencemaran tanah ini. Pihak kerajaan terutamanya perlulah mengawal aktiviti pembinaan,perlombongan dan juga pembalakan.Selain itu,mengadakan kempen kesedaran pada semua rakyat Malaysia betapa pentingnya menjaga alam sekitar.

Di sini saya boleh simpulkan kita sebagai manusia yang mandiami alam ini perlulah menghargai tanah yang telah kita duduki ini. Jikalau tiada tanah maka tiada lah manusia di alam ini. Oleh itu,pihak berkuasa juga perlu memainkan peranan penting dalam hal ini dengan mengenakan kompaun yang tinggi kepada aktiviti pembalakan haram ini contohnya.Oleh yang demikian hargailah alam sekitar yang kita diami sekarang ini.

………………………………………………………………………

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s